Aktualności

 • 06.10.2015 - 11:48
  Amerykański patent dla naukowców Wydziału Farmaceutycznego WUM

  Amerykański patent dla naukowców Wydziału Farmaceutycznego

  Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny oraz Prof. dr hab. Marek Naruszewicz otrzymali patent na nową kompozycję leku przeciwbólowego do podania doustnego. Uprawnienia do nowego wynalazku wydał 11 sierpnia 2015 r. Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych.

 • 06.10.2015 - 11:36
  Zaproszenie na bezpłatne szkolenia Urzędu Patentowego - zarządzanie innowacją
  „Zarządzanie innowacją” oraz „Budowa kompetencji innowacyjnychmetodą TRIZ” – bezpłatne szkolenia Urzędu Patentowego

  Urząd Patentowy RP zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną, które odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 12 i 13 października 2015 r.

 • 06.10.2015 - 11:34
  Konkurs Technotalent 2015
  Konkurs Technotalent 2015

  Jeśli tworzysz lub masz pomysły na innowacyjny projekt weź udział w Konkursie Technotalent 2015.

 • 11.04.2014 - 08:33
  Konfernecja „Patent na lek, recepta na patent”

  Z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, w dniu 09 kwietnia 2014 r. odbyła się w Warszawie, z inicjatywy Prezes Urzędu Patentowego RP, konferencja poświęcona ochronie własności intelektualnej w farmacji, pt.: „Patent na lek, recepta na patent”.

 • 31.01.2014 - 15:26
  Konferencja Kanwa Przedsiębiorczych w Warszawie
  6 lutego na Akademii Leona Koźmińskiego odbędzie się czwarta konferencja w ramach projektu Kanwa Przedsiębiorczych. Udział w bezpłatnej konferencji szczególnie rekomendowany jest osobom, które myślą o założeniu start-upu lub rozwinięciu firmy. Zaproszeni prelegenci i trenerzy są praktykami biznesu, którzy pracują m.in. dla Google, Brand24 czy INTERIA.PL. 
 • 13.01.2014 - 09:16
  Projekt zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

  17 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego (projekt z 16 lipca 2013 r.);

 • 04.12.2013 - 12:26
  Konferencja „PATENTOWAĆ, CZY PUBLIKOWAĆ”

  W dniu 17 października 2013 r. odbyła się konferencja na temat budowania świadomości znaczenia ochrony własności intelektualnej pt. „PATENTOWAĆ, CZY PUBLIKOWAĆ” zorganizowana przez zespół Akademickiego Centrum Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy wsparciu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 02.12.2013 - 16:41
  Powołanie Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  Dyrektor NCBR powołał Komitet Interesariuszy

  Profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju powołał dziś Komitet Interesariuszy – nowe, niezależne ciało doradcze, którego zadaniem będzie rekomendowanie rozwiązań mających wpływ na doskonalenie funkcjonowania Centrum. W komitecie zasiądzie 13-tu reprezentantów różnych grup interesariuszy, z dużym doświadczeniem w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych. Członkowie wybrani zostali z pośród kandydatów, którzy wyrazili chęć udziału w pracach komitetu.

 • 29.11.2013 - 15:01
  Badanie NCBiR „Przedsiębiorcy wobec komercjalizacji B+R”

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam do udziału w badaniu pt. „Przedsiębiorcy wobec komercjalizacji B+R”, którego wyniki będą pomocne w pracach programowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • 25.10.2013 - 08:20
  Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012

  Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2012

  Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012 przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - przedstawiającym obraz stanu przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych w 2012 roku. Raport opisuje intencje i motywacje Polaków do zakładania działalności gospodarczej i jej rozwoju. Przedstawia także uwarunkowania przedsiębiorczości w takich aspektach jak np. programy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, finansowanie działalności gospodarczej, transfer technologii, uwarunkowania kulturowe i społeczne czy działalność innowacyjna.


Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności” – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.